APG: Báo cáo thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn

04/01/2018

    Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam công bố thông tin về thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn.

 

Thông tin tóm tắt như sau:

  1. Tổ chức đầu tư: Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.
  2. Tên cổ phiếu/mã chứng khoán sở hữu: Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát (APG).
  3. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 828.400 cổ phiếu (6,12%).
  4. Số lượng cổ phiếu đã bán: 18.400 cổ phiếu. 
  5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch:  810.000 cổ phiếu (tương đương 5,99% lượng cổ phiếu đang lưu hành).
  6. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn: 03/01/2018.

 

(Xem chi tiết Báo cáo công bố thông tin tại đây)

Danh mục sản phẩm

Quảng cáo

Người trực tuyến: 34

Lượt truy cập : 2630534