Báo cáo tài chính Quý IV/2018 và công văn giải trình Lợi nhuận sau thuế TNDN của Công ty Quản lý quỹ

18/01/2019

      Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân Hàng TMCP Công thương Việt Nam thông báo tới quý khách hàng Báo cáo tài chính Quý IV/2018 của Công ty và công văn giải trình Lợi nhuận sau thuế TNDN kỳ báo cáo thay đổi hơn 10% so với cùng kỳ năm trước.

Các nội dung như sau:

1. Bao cao tai chinh cua Cong ty QLQ Vietinbank quy IV.2018

2. Cong bo thong tin bao cao tai chinh quy IV.2018

3. Giai trinh chenh lech loi nhuan quy IV.2018

Danh mục sản phẩm

Quảng cáo

Người trực tuyến: 4

Lượt truy cập : 2688002