BXH: VietinBank Capital không còn là cổ đông lớn

23/11/2017

     Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam công bố thông tin về ngày không còn là cổ đông lớn.

 

Thông tin tóm tắt như sau:

  1. Tổ chức đầu tư: Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.
  2. Tên cổ phiếu/mã chứng khoán sở hữu: Công ty Cổ phần VICEM Bao bì Hải Phòng (BXH).
  3. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 160.000 cổ phiếu (5,31%).
  4. Số lượng cổ phiếu đã bán: 160.000 cổ phiếu. 
  5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch:  0 cổ phiếu (tương đương 0,00% lượng cổ phiếu đang lưu hành).
  6. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn: 23/11/2017.

 

(Xem chi tiết Báo cáo công bố thông tin tại đây)

Danh mục sản phẩm

Quảng cáo

Người trực tuyến: 2

Lượt truy cập : 2630540