Công bố thông tin báo cáo tài chính quý I năm 2018 và giải trình Lợi nhuận sau thuế TNDN kỳ báo cáo tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm trước

19/04/2018

 Công ty Quản lý Quỹ Vietinbank trân trọng thông báo tới quý các nhà đầu tư báo cáo tài chính quý 1/2018 và giải trình lợi nhuận sau thuế TNDN kỳ báo cáo tăng hơn 10% so với cùng kì năm trước.

 

Cụ thể:

Báo cáo tài chính quý 1/2018

Công bố thông tin báo cáo tài chính quý 1/2018

Giải trình chênh lệch lợi nhuận

Danh mục sản phẩm

Quảng cáo

Người trực tuyến: 10

Lượt truy cập : 2550317