Công bố thông tin về Biên bản và Nghị quyết đại hội thành viên thường niên năm 2017 của quỹ VVDIF

23/04/2018

 Công ty Quản lý Quỹ Vietinbank trân trọng Công bố thông tin về Biên bản và Nghị quyết Đại hội thành viên thường niên năm 2017 của Quỹ Đầu tư khám phá Giá trị Ngân hàng Công Thương Việt Nam (VVDIF)

 Cụ thể:

Biên bản Đại hội thành viên thường niên 2017 Quỹ VVDIF 

Nghị quyết Đại hội thành viên thường niên 2017 Quỹ VVDIF 

Danh mục sản phẩm

Quảng cáo

Người trực tuyến: 4

Lượt truy cập : 2550343