Công bố Thông tin về việc thay đổi nhân sự chủ chốt

12/11/2018

 Công ty TNHH  MTV Quản lý quỹ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt nam xin trân trọng công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự chủ chốt

Chi tiết mời quý khách hàng xem tại file đính kèm tương ứng với các nội dung như sau:

1. Công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự chủ chốt

2. Quyết định thôi Chủ tịch Công ty Nguyễn Tuấn Anh

3. Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch và Tổng giám đốc Công ty.

Trân trong ./

 

 

Danh mục sản phẩm

Quảng cáo

Người trực tuyến: 23

Lượt truy cập : 2687986