Thông báo về đại hội thường niên 2017 của Quỹ

09/04/2018

 Công ty Quản lý Quỹ VietinBank trân trọng thông báo tới quý các nhà đầu tư nội dung, thời gian, địa điểm đại hội thường niên 2017 của hai Quỹ.

 

Thông báo đại hội thường niên 2017 Quỹ mở trái phiếu VTBF

Thông báo đại hội thường niên 2017 Quỹ mạo hiểm khám phá VVDIF

Danh mục sản phẩm

Quảng cáo

Người trực tuyến: 11

Lượt truy cập : 2507802