VietinBank Capital ký hợp đồng kiểm toán Quỹ đầu tư trái phiếu VTBF với Ernst & Young

12/12/2017

 Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam công bố thông tin về việc ký Hợp đồng kiểm toán số 12122017-VTBC/VTBF-EY ngày 12/12/2017 giữa Quỹ Đầu tư Trái phiếu Ngân hàng Công thương Việt Nam và Công ty TNHH ERNST & YOUNG Việt Nam Chi nhánh Hà Nội về việc cung cấp dịch vụ Kiểm toán Báo cáo tài chính của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Ngân hàng Công thương Việt Nam cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2017.

 

Chi tiết công văn công bố thông tin, vui lòng xem tại đây.

Danh mục sản phẩm

Quảng cáo

Người trực tuyến: 13

Lượt truy cập : 2630552